Zmiana terminu przetargu (02-11-2020 08:14)

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Spółdzielni Handlowo - Usługowej SAMPOPOMOC w Łodzi uprzejmie informuje, że z przyczyn niezależnych od Spółdzielni, a związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS 2 COVID 19 , odwołuje wyznaczony na dzień  na dzień 2 listopada 2020 r., termin otwarcia ofert złożonych przez oferentów w związku z ogłoszonym Przetargiem na zakup składników majątku Spółdzielni stanowiących nieruchomości zlokalizowane przy ul. Zbąszyńskiej 3 w Łodzi.  W związku z tym nowy  termin otwarcia ofert  został ustalony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej SHU „SAMOPOMOC” w Łodzi na dzień 9 listopada 2020 r. godz. 1000.